07 กันยายน 2023

งานเสวนา “สมุดภาพเอนกถ่าย” ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15

7 กันยายน 2566 : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดการเสวนาในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15 “สมุดภาพเอนกถ่าย” โดยมี “คุณเอนก นาวิกมูล” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2563 เป็นวิทยากร และ “อ.ธนโชติ เกียรติณภัทร” อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึง “อ.วรรณา นาวิกมูล” และ “ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ” บรรณาธิการ เป็นผู้ร่วมเสวนา

 

ในงานมีผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนามากมาย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก “คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/บรรณาธิการอำนวยการ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย