31 สิงหาคม 2023

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ #15

วันพุธ 30 สิงหาคม 2565: คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ #15: มหัศจรรย์วันหนังสือ ร่วมกับประธานในพิธี ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ศิลปิน นักแสดงและเพื่อนสำนักพิมพ์ ณ โถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้จัดให้มีพิธีมอบหนังสือในโครงการ “48 ปีศูนย์หนังสือจุฬาฯ: เสริมปัญญา สร้างอนาคต” แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (บกพร่องทางการได้ยิน)และโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดย บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ร่วมบริจาคหนังสือให้แก่โครงการดังกล่าว ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมปัญญา สร้างอนาคตแก่เยาวชนของชาติต่อไป