ราคาเต็ม 420฿ ลดไป 63฿

357฿

SAVE
15%

ภาษาสรรวรรณศัพท์

ชื่อผู้เขียน : ปรัชญา ปานเกตุ
  • 0
ISBN : 9786160048847
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาและวรรณคดี
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
จำนวนหน้า :
สถานะ : มีสินค้า
Tag :
E-Book : -

หนังสือ ภาษาสรรวรรณศัพท์ เป็นงานเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ ต่อเนื่องจาก ศัพท์สรรพรรณนา เนื้อหามีลักษณะเดียวกันคือเรียบเรียงขึ้นจากคำที่ใช้กันอยู่ในสังคมไทยถิ่นต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คำที่สรรมานี้เป็น “วรรณศัพท์” หมายถึงคำที่ปรากฏในวรรณกรรมลายลักษณ์ซึ่งผู้เขียนเก็บรวบรวมตัวอย่างจากเอกสารของราชการและภาคเอกชน รวมถึงการปรากฏใช้แบบมุขปาฐะที่เก็บรวบรวมตัวอย่างจากประสบการณ์ของตนเอง จากคำบอกเล่าของญาติ มิตรสหาย และลูกศิษย์ในชั้นเรียน
ศัพท์ที่เลือกมาในชุดนี้ไม่ซ้ำกับชุดแรก แต่ยังคงเป็นศัพท์สำคัญในชีวิตประจำวันเช่นกัน มีทั้งคำ สำนวน ความเปรียบ ผู้เขียนใช้กลวิธีถ่ายทอดโดยอธิบายที่มาของคำหลักแล้วแตกลูกคำหรือคำที่เกี่ยวข้อง บอกความหมายทุกแง่ทุกมุม พร้อมตัวอย่างการใช้และกล่าวถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม ที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องจริงที่ผู้เขียนประสบเข้ากับความหมายของศัพท์แต่ละคำ เป็นการยืนยันว่าศัพท์ทุกคำยัง “มีชีวิต” กลวิธีการเขียนเช่นนี้เป็นลักษณะเด่นที่ทำให้คำศัพท์ธรรมดามีความหลากหลายลุ่มลึก ชวนติดตาม

 

รีวิว
แสดงความคิดเห็นของคุณ

ให้คะแนนของคุณ

You may also like

Product rating

ยังไม่ Reviews
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มี Reviews
ยังไม่มีรูปภาพ