ส่งต้นฉบับ

มาตรฐานต้นฉบับ

สำนักพิมพ์ในเครือบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรักในการเขียนทุกท่านร่วมงานกับเรา เรายินดีพิจารณาต้นฉบับนวนิยายรักทุกแนว ทั้งรักโรแมนติก โรมานซ์ ลึกลับ ดรามา ย้อนยุค คอเมดี ฯลฯ ต้นฉบับที่ส่งให้พิจารณาต้องเป็นต้นฉบับที่จบสมบูรณ์แล้ว และเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่คัดลอกหรือดัดแปลงมา จากผลงานของผู้อื่น

ต้นฉบับดังกล่าวควรใช้ตัวอักษร Angsana New 14 pt. มีความยาว 450,000 ตัวอักษรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 700,000 ตัวอักษร (นับจำนวนคำได้ใน Microsoft Word) หรือประมาณ 200 หน้า A4 แต่ไม่เกิน 270 หน้า A4

ส่งเรื่องย่อที่สรุปเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ ความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4 (เรื่องย่อไม่ใช่การเขียนคำโปรยที่ชวน ให้อยากอ่าน)

ส่งประวัติ ผลงานที่เคยตีพิมพ์ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์ติดต่อกลับของผู้เขียน

ระยะเวลาพิจารณาต้นฉบับ

 • กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ (นวนิยาย) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับต้นฉบับ
 • อัตราค่าตอบแทนเมื่อต้นฉบับ (นวนิยาย) ได้รับการตีพิมพ์
 • จำนวนพิมพ์ 1-5,000 เล่ม จ่ายค่าตอบแทน 10% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์
 • จำนวนพิมพ์ 5,001 – 10,000 เล่ม จ่ายค่าตอบแทน 12% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์
 • จำนวนพิมพ์ 10,001 เล่มขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทน 15% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์

ช่องทางการส่งต้นฉบับ

 • ทางอีเมล [email protected] ใช้ Subject ว่า "ส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณา (ระบุชื่อเรื่อง xxx โดย xxx)" หลังจากได้รับต้นฉบับ จะมีอีเมลตอบกลับว่าทางกองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ (นวนิยาย) ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว
 • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ (นวนิยาย) บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด 18 ซอยลาดปลาเค้า 63 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 (วงเล็บมุมซอง "ต้นฉบับเพื่อพิจารณา") เมื่อได้รับต้นฉบับแล้วสำนักพิมพ์จะไม่ส่งต้นฉบับคืน/li>

การรับต้นฉบับนวนิยาย

สำนักพิมพ์ DEEP ในเครือบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด เปิดรับต้นฉบับนิยายแนว ชายรักชาย (Boy's Love) ต้นฉบับที่ส่งให้พิจารณาต้องเป็นต้นฉบับที่จบสมบูรณ์แล้ว และเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากผลงานคนอื่น

ต้นฉบับดังกล่าวควรใช้อักษร Angsana New 14 pt. มีความยาว 350,000 ตัวอักษรขึ้นไป (นับจำนวนคำได้ใน Microsoft Word) หรือประมาณ 150 หน้า A4

ส่งเรื่องย่อที่สรุปเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ ความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4 (เรื่องย่อไม่ใช่การเขียนคำโปรยที่ชวนให้อยากอ่าน)

ส่งประวัติ ผลงานที่เคยตีพิมพ์ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์ติดต่อกลับของผู้เขียน

ระยะเวลาพิจารณาต้นฉบับ

 • กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ จะแจ้งผลพิจารณาให้ทราบภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับต้นฉบับ

อัตราค่าตอบแทนเมื่อต้นฉบับได้รับการตีพิมพ์

 • จำนวนพิมพ์ 1-5,000 เล่ม จ่ายค่าตอบแทน 10% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์
 • จำนวนพิมพ์ 5,000-10,000 เล่ม จ่ายค่าตอบแทน 12% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์
 • จำนวนพิมพ์ 10,001 เล่มขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทน 15% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์

ช่องทางการส่งต้นฉบับ

 • ทางอีเมล [email protected] ใช้ subject ว่า "ส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาแนว BL ระบุชื่อเรื่อง และชื่อผู้แต่ง" หลังจากได้รับต้นฉบับ จะมีอีเมลตอบกลับว่าทางกองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว
ส่งต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word

ชื่อ *

นามสกุล *

โทรศัพท์ *

อีเมล *

ที่อยู่ *

แนบไฟล์ต้นฉบับ (.doc,.docx) *